Current grant projects

OPVVV DMS ITI  

PI: Z. Kořístek

Project ID: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440

Cell Coolab Ostrava - R&D Centre for Cell Therapy in Haematology and Oncology

Ostrava University
Junior GAČR 2018

PI: M. Hrdinka

Project ID: 18-24070Y

Dissecting the interplay of ubiquitination and phosphorylation in oncogenic MyD88 signalling for discovery of new therapeutic targets in lymphoma 


Junior GAČR 2019  

PI: M. Šimíček

Project ID: 19-25354Y

Deubiquitinase OTUD1 in regulation of protein turnover, metastatic progression and drug resistance in multiple myeloma  


IRP grant  

PI: Z. Kořístek

Project ID: IRP201822

Centre for cell therapy in haematological malignancies


CZ-Ba grant

PI: M. Šimíček

Project ID: 8E18B035

Identification and functional validation of mutations in multiple myeloma patients resistant to proteasome  inhibitors


OPVVV PAV ITI2

PI: R. Hájek

Project ID: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010060

New directions of biomedical research in Ostrava region


AZV 2017

PI: R. Hájek

Project ID: 17-30089A

In-depth genomic analysis of residual clone in multiple myeloma: approach for individualized targeted therapy


OPVVV ENOCH
PI: R. Hájek Project ID CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868

Molecular, cellular and clinical approach to healthy ageing


SGS OU

PI: M. Šimíček

Project ID: SGS01/LF/2018-2019

Detection of new biomarkers in resistance to Venetoclax


SGS

PI: M. Šimíček

 

Organoid systems for modelling of bone marrow environment in the development of multiple myeloma


Institucionální podpora
 

PI: R. Hájek  

32/RVO-FNOs/2017

Celogenomový CRISPR screening pro odhalení genů asociovaných s rezistencí na cílenou léčbu

 

PI: R. Hájek

24/RVO-FNOs/2018

Stanovení mutačního profilu reziduálních klonů aberantních plasmatických buněk: směr k nové úrovni individualizace léčby u monoklonálních gamapatií

 

PI: M. Pulcer  

26/RVO-FNOs/2017

Jedinečný miRNA profil u pacientů s amyloidózou lehkých řetězců imunoglobulinů 

 

 

 

Podpora aktivní přípravy mezinárodních projektů v oblasti výzkumu a vývoje

Podpořeno / Supported by: